โปรโมชั่นตู้สาขาโทรศัพท์ SL2100 

PABX NEC SL2100 (Hybrid/IP + ตอบรับ) 

ขนาด 3 สายนอก 8 สายใน 

ราคา 9,000 บาท 

** ราคาตู้สาขาเท่านั้น ไม่รวมเครื่อง terminal/อุปกรณ์เพิ่มเติม**
*ราคาไม่รวม บริการติดตั้ง/เดินสาย/VAT7%*
ราคาบริการส่ง Kerry (200 บาท) หรือ งานติดตั้งรบกวนสอบถามทางบริษัท โปรโมชั่นตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-TEM824

PABX Panasonic KX-TEM824 (Hybrid/IP + ตอบรับ) 

ขนาด 3 สายนอก 8 สายใน 

ราคา 8,000 บาท 

** ราคาตู้สาขาเท่านั้น ไม่รวมเครื่อง Key/ terminal/อุปกรณ์เพิ่มเติม**
*ราคาไม่รวม บริการติดตั้ง/เดินสาย/VAT7%*
ราคาบริการส่ง Kerry (200 บาท) หรือ งานติดตั้ง/เดินสายรบกวนสอบถามทางบริษัท

โปรโมชั่นตู้สาขาโทรศัพท์ Phonik A-Plus 208 

PABX Phonik A-Plus 208 (Hybrid/IP + ตอบรับ 2 วงจร) 

ขนาด 2 สายนอก 8 สายใน 

ราคา 6,500 บาท 

** ราคาตู้สาขาเท่านั้น ไม่รวมเครื่อง terminal/อุปกรณ์เพิ่มเติม**
*ราคาไม่รวม บริการติดตั้ง/เดินสาย/VAT7%*
ราคาบริการส่ง Kerry (200 บาท) หรือ งานติตตั้ง/เดินสายรบกวนสอบถามทางบริษัท
Current Pageid = 258